Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie

Namysłów, dnia 28.08.2019 r.


ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA   W  TRYBIE
ZAPYTANIA  OFERTOWEGO


Dotyczy: zapytania ofertowego na zadanie pt.: „Świadczenie usług informatycznych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie" z dnia 08.08.2019 r.


Zamawiający, Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłów z siedzibą przy ul. Harcerska 1, informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. 23.08.2019 r. do godz. 15.00 wpłynęła
1 oferta.
W przedmiotowym zapytaniu cena złożonej oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.  Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
Zofia Sławenta -Birska

 

 

Copyright © 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.