Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie

 

Na mocy pkt.13.7 zapytania ofertowego dotyczącego usługi kompleksowego zorganizowania wyjazdu integracyjnego do miejscowości nadmorskiej w Polsce ( Mielno, Puck , Rewal itp.) dla rodziców i dzieci przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze w gminie Namysłów  w ramach projektu: projektu „ Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata2014-2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Przyczyną unieważnienia jest zbyt wysoka cena najkorzystniejszej oferty, która przewyższa kwotę dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację przedmiotu zamówienia.

 

                                                                                                Zastępca Dyrektora OPS

                                                                                                     Malwina Jabłońska

Copyright © 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.