Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie

I. Zasiłek pielęgnacyjny      
 

Zasiłek ten przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

·      niepełnosprawnemu dziecku;

·      osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

·      osobie, która ukończyła 75 lat;

·      osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

·      Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

·      osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

·      osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Copyright © 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.