Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie

Ośrodek Pomocy Społecznej nawiązuje liczne kontakty i współpracę z instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, pracodawcami, stowarzyszeniami, które, podobnie jak nasz ośrodek, działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej.

Współpracujemy z:

  • Powiatowym Urzędem Pracy w Namysłowie odnośnie: wdrożenia i korzystania z Samorządowej Elektronicznej Platformy Informatycznej SEPI, celu zapewnienia sprawnej wymiany informacji dotyczących osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zarejestrowanych w PUP w Namysłowie i korzystających jednocześnie z pomocy OPS w Namysłowie, wobec których podejmowane są działania aktywizujące (art. 50 ust. 2 i 3). Współpraca pomiędzy OPS a PUP daje wymierne korzyści wobec osób, dotkniętych bezrobociem, biedą i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • Chrześcijańską Misją Pomocy Osobom Uzależnionym w Bielawie, odnośnie udzielanie pomocy osoba uzależnionym,
  • Kołem Brzeskim Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Pępicach odnośnie udzielanie pomocy bezdomnym,
  • Śląską Fundacją Błękitny Krzyż, z siedzibą w Bielsku Białej, w zakresie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin,
  • Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o. - odnośnie przewozu osób bezdomnych do schronisk,
  • Firmą Tomasz Mazur "SERWIS KADR" z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,
  • Firmą Telemedia s.c. z siedzibą w Zagruszanach w sprawie świadczenia usług opiekuńczych,
  • Komendą Powiatową Policji w Namysłowie w zakresie wymiany informacji o mieszkańcach Gminy, którzy wymagają bądź wsparcia finansowego czy poradnictwa z OPS (zgłaszają dzielnicowi) bądź zwrócenia większej uwagi na funkcjonowanie rodziny lub wydanie opinii w tej sprawie (pracownicy socjalni),
  • Namysłowskim Stowarzyszeniem Trzeźwościowym - zakresie kierowania podopiecznych na spotkania z terapeutą gdzie uzyskują informację o konsekwencjach picia alkoholu i używania środków chemicznych, oraz o skutecznych sposobach radzenia sobie ze skutkami takich zachowań,
  • Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Bielickie odnośnie udzielanie pomocy bezdomnym.

Ośrodek Pomocy Społecznej rokrocznie włącza się w ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna - Szlachetna Paczka poprzez pomoc w nawiązaniu kontaktu wolontariusz - podopieczny.

Copyright © 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.