Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz.1058) Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje, że ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 624 zł,
 • dla osoby w rodzinie - w wysokości 514 zł,
 • maksymalną kwotę zasiłku stałego - w wysokości 604 zł,
 • kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej - w wysokości 1722 zł,
 • minimalna kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy - w wysokości 606 zł,
 • maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy - w wysokości 1335 zł.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 288 zł.

Prelekcja dla kobiet 15.05.2015 r. godz. 10.00

Drogie Panie, to jest właśnie ten czas, kiedy trzeba pomyśleć o sobie...

Nazbyt często traktujemy swój organizm jakby był dodatkiem do naszego życia, a nie podstawą naszego istnienia, nie robimy nawet podstawowych badań kontrolnych. Przypominamy sobie o nim wtedy, gdy zaczyna nam coś dolegać (bóle głowy, kręgosłupa, problemy żołądkowe, nadciśnienie, depresje lub bardziej poważne choroby). Niestety jest to prawda, nawet, jeżeli bardzo chcemy wierzyć, że nas to nie dotyczy.

Pamiętajmy: nowotwory, po chorobach układu krążenia, są drugą najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce.

Opolskie Centrum Onkologii/Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie organizuje prelekcje dla kobiet na temat profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi i szyjki macicy (nauki samobadania piersi) oraz zasad zdrowego stylu życia ujętych w zapisach Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Czas spotkania ok. 45 min.

Osoby chętne prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym prowadzącym dany rejon opiekuńczy do 13.05.2015r.

Spis rejonów w zakładce Informacje o ośrodku.

Serdecznie zapraszamy

W związku ze zbliżającą się zimą Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie zwraca się z apelem do społeczności lokalnej o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które  z uwagi m.in. na wiek, niepełnosprawność, szeroko rozumianą niezaradność życiową mogą być zagrożone wyziębieniem lub bezdomnością.

W najbliższym czasie temperatura w ciągu dnia i nocy ulegnie znacznemu obniżeniu, co stanowi bardzo trudny okres dla bezdomnych i osób przebywających w nieogrzewanych pustostanach oraz na terenie ogródków działkowych.

Pracownicy socjalni naszego Ośrodka starają się na bieżąco monitorować miejsca, w których takie osoby mogą przebywać, jednakże to sygnały ze strony środowiska lokalnego sprawiają, że pomoc do takich osób trafia najszybciej.

Jeżeli spostrzeżemy człowieka leżącego na chodniku, czy śpiącego na ławce, nie pozostawajmy obojętni na los takiej osoby. Nie przechodźmy obojętnie obok kogoś, komu może grozić zamarznięcie.

Liczymy na współpracę i jesteśmy przekonani, że skoordynowane działania wszystkich służb oraz pomoc międzysąsiedzka, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

Wszelkie informacje na temat osób bezdomnych należy zgłaszać do:

 • Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1, tel. 77 4 107 500 lub 77 4 107 518 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00),
 • Straży Miejskiej w Namysłowie - Dworzec kolejowo-autobusowy, I piętro, pok. 10, tel. 504 393 400,
 • Policji (tel. 997 lub 112).

W związku z doniesieniami medialnymi, dotyczącymi dokonywania oszustw i kradzieży przez osoby podające się za pracowników socjalnych (pracowników opieki społecznej) Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje, że:

 • Pracownicy socjalni zazwyczaj odwiedzają osoby/rodziny w związku ze złożeniem przez nie podania o pomoc lub w zakresie innej sprawy załatwianej przez ww. osoby w Ośrodku Pomocy Społecznej.
 • Pracownik socjalny, w wyjątkowych sytuacjach (zgłoszenie przez inne osoby lub instytucje, że dana osoba/rodzina potrzebuje pomocy itp.), może odwiedzić osobę/rodzinę bez uprzedzenia, jednak w takim przypadku obowiązany jest przedstawić się z imienia i nazwiska i okazać legitymację pracownika socjalnego.
 • Pracownicy socjalni nie oferują pieniędzy unijnych, nie mogą również pobierać jakichkolwiek pieniędzy od osób, które odwiedzają.

Przemoc, wykorzystywanie, bicie, krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem. Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia lub statusu społecznego czy materialnego.

Nie tylko siniaki, złamania czy oparzenia świadczą o przemocy. To także poniżanie, obelgi, zmuszanie do określonych zachowań, grożenie, zastraszanie.

Ofiary przemocy w rodzinie nie chcą być źle traktowane przez swoich bliskich. Starają się bronić siebie i innych zagrożonych członków rodziny. Chcą przerwać przemoc, ale często nie potrafią tego zrobić. Przemoc domowa niemal nigdy nie jest wyjątkowym, pojedynczym wydarzeniem.

Niezatrzymana przybiera na sile. Nie wolno czekać i łudzić się, że sama się skończy.

Nigdy nie jest za późno, aby przerwać milczenie i zwrócić się po pomoc. Im więcej placówek, instytucji, służb będzie wiedziało jak profesjonalnie pomagać - tym mniej osób ucierpi.

Jeśli ktoś lub Ty potrzebujesz pomocy
Dzwoń pod numery alarmowe: 997 lub 112

Albo zgłoś się do lokalnych instytucji:

 • Powiatowego Komisariatu Policji w Namysłów ul. Piłsudskiego 4, tel. 77 403-91-43,
 • Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1, tel. 77 410-75-18 (pok. Nr 2),
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie ul.  Pl. Wolności 12 A, tel. 77 410-36-95, wew. 163.

PAMIĘTAJ, PRZEMOC KARMI SIĘ MILCZENIEM!

Copyright © 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.