Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie opublikowano  treść zapytania ofertowego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Więcej informacji na stronie biuletynu.

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie opublikowano ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik socjalny

Więcej informacji na stronie biuletynu.

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie opublikowano  treść zapytania ofertowego na świadczenie usług informatycznych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie .

Więcej informacji na stronie biuletynu.

 

Marszałek Województwa Opolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i LKJ "Lewada" zapraszają na Opolski Dzień Rodziny 7 września od 12 tej do 18 tej w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu, koło Karolinki.
W programie: koncert zespołu Arka Noego, warsztaty kulinarne dla dzieci z laureatami programu Master Chef, DJ Elvis, dmuchańce, animacje i stoiska specjalistyczne oraz moc innych atrakcji.

Wstęp bezpłatny.


Wykonawcą zadania jest stowarzyszenie LKJ "Lewada: w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu pod nazwą. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" . Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Plakat

 

 

 

Namysłów, dnia 28.08.2019 r.


ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA   W  TRYBIE
ZAPYTANIA  OFERTOWEGO


Dotyczy: zapytania ofertowego na zadanie pt.: „Świadczenie usług informatycznych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie" z dnia 08.08.2019 r.


Zamawiający, Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłów z siedzibą przy ul. Harcerska 1, informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. 23.08.2019 r. do godz. 15.00 wpłynęła
1 oferta.
W przedmiotowym zapytaniu cena złożonej oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.  Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
Zofia Sławenta -Birska

 

 

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie opublikowano  treść zapytania ofertowego na świadczenie usług informatycznych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie .

Więcej informacji na stronie biuletynu.

 Namysłów, 07.08.2019 r.


 
 Informacja w  sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko  zastępcy dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie wraz z informacją o wyniku konkursu
Informujemy, że nastąpiło unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze zastępcy dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie wraz z informacją o wyniku konkursu.


Uzasadnienie:
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze zastępcy dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 21.06.2019 roku oraz na stronie internetowej OPS w Namysłowie z powodu wady prawnej ogłoszenia o konkursie.
Konkurs zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.
                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dyrektor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Zofia Sławenta-Birska

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie opublikowano  treść zapytania ofertowego : Usługi Animatora zabaw podczas pikniku rodzinnego w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej informacji na stronie biuletynu.

 

 

 

 

 

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie opublikowano  treść zapytania ofertowego :Poczęstunek podczas pikniku rodzinnego w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej informacji na stronie biuletynu.

 


Namysłów, dnia 23 lipca 2019 r.

 

z-cy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
                         w jednostce:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie  
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko została wybrana Pani Paulina Sokołowska,
zamieszkała w  Ligotce.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kwalifikacje, doświadczenie oraz umiejętności zawodowe kandydatki w ocenie komisji, pozwolą na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Zastępcy Dyrektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
   w Namysłowie
Zofia Sławenta-Birska


Namysłów, dnia 15.07.2019r


Zawiadomienie


Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje, ze zapytanie  ofertowe  na świadczenie usług informatycznych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie w okresie 22.07.2019 do 31.12.2019r  z terminem złożenia ofert  do: 10  lipca 2019 r. do godz. 15.00, nie zostało rozstrzygnięte, gdyż nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.


 
                                                                                                                 Zofia Sławenta-Birska
                                                                                                                 Dyrektor OPS w Namysłowie 

 

 

Copyright © 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.