Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie

                                           

 

 

                                                                                                                     

 Wszystkie niezbędne załączniki do pobrania na stronie biuletynu

  Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.

 


 

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn)

 

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie w dniu 13.12.2019 r. opublikowano  treść zapytania ofertowego na świadczenie usług informatycznych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie .

Więcej informacji na stronie biuletynu.

Informujemy, że dzień 7 grudnia 2019 r.(sobota) będzie dla Ośrodka

Pomocy Społecznej w Namysłowie

dniem roboczym w zamian za dzień wolny ustalony na dzień 24 grudnia 2019 r. (Wigilia).

 

 

    Związku ze zbliżającą się zimą Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie zwraca się z prośbą do społeczności lokalnej o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które  z uwagi m.in. na wiek, niepełnosprawność, szeroko rozumianą niezaradność życiową mogą być zagrożone wyziębieniem lub bezdomnością.
W najbliższym czasie temperatura w ciągu dnia i nocy ulegnie znacznemu obniżeniu, co stanowi bardzo trudny okres dla bezdomnych i osób przebywających w nieogrzewanych pustostanach oraz  na terenie ogródków działkowych.
    Pracownicy socjalni naszego Ośrodka starają się na bieżąco monitorować miejsca, w których takie osoby mogą przebywać, jednakże to sygnały ze strony środowiska lokalnego sprawiają, że pomoc do takich osób trafia najszybciej.
    Zwracamy się jednocześnie do wszystkich, którzy widzą na ulicy osoby
np. niestosownie ubrane do pory roku, siedzące lub leżące na ławkach, czy na przystankach autobusowych, aby zwracali uwagę i reagowali. Powiadamiajmy odpowiednie służby, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy. Liczymy na  współpracę i jesteśmy przekonani, że skoordynowane działania wszystkich służb oraz pomoc międzysąsiedzka, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.
    Wszelkie informacje na temat osób bezdomnych należy zgłaszać do:
•Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1, tel. 77 4 107 500 lub końcówka  514, 508, 506 ( od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00),
•Straży Miejskiej w Namysłowie -Dworzec kolejowo-autobusowy, I piętro, pok. 10, tel. 504 393 400
•Policji (tel.  77 4 039 143 lub 112).
    Ponadto prosimy o nieodpłatne przekazywanie  kołder i koców dla osób potrzebujących

 

 

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie opublikowano  treść zapytania ofertowego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Więcej informacji na stronie biuletynu.

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie opublikowano ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik socjalny

Więcej informacji na stronie biuletynu.

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie opublikowano  treść zapytania ofertowego na świadczenie usług informatycznych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie .

Więcej informacji na stronie biuletynu.

 

Copyright © 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.