Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 30 kwietnia 2018 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

                                                                                                                                        Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

 

W związku ze zbliżającą się zimą Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie zwraca się z apelem do społeczności lokalnej o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które  z uwagi m.in. na wiek, niepełnosprawność, szeroko rozumianą niezaradność życiową mogą być zagrożone wyziębieniem lub bezdomnością.
Istotne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające na klatkach schodowych, w okolicach dworców, ogródków działkowych, pustostanach.
Liczymy na współpracę i jesteśmy przekonani, że skoordynowane działania wszystkich służb oraz pomoc międzysąsiedzka, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.
Wszelkie informacje na temat osób bezdomnych należy zgłaszać do:
•Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1, tel. 77 4 107 500  (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00),
•Straży Miejskiej w Namysłowie - Dworzec kolejowo-autobusowy, I piętro, pok. 10, tel. 504 393 400,
•Policji (tel. 997 lub 112).

 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Namysłowie
serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu

 „Procedura Niebieskiej Karty – wyeliminowanie przemocy w rodzinie”.
 
Szkolenie odbędzie się w dniu 20.11.2017 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul.Dubois 3, budynek A, pok. nr 9 C (mała sala narad).

Uczestnictwo w w/w szkoleniu jest bezpłatne i realizowane jest w ramach działań profilaktycznych ZI w Namysłowie dla wszystkich pedagogów szkolnych oraz pracowników oświaty z terenu Gminy Namysłów.

W programie szkolenia m.in.:
–wdrażanie procedury Niebieskiej Karty w rodzinie przez pedagogów szkolnych/pracowników oświaty,
–prawidłowe wypełnianie formularzy Niebieskiej Karty,
–działania  grup roboczych w ramach realizowanej procedury Niebieskiej Karty.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie  uczestnictwa do dnia 15.11.2017 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie,
bądź telefonicznie pod numerem : 77/4107506, 77/4107507.

 

 

  Dział Świadczeń  Rodzinnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie informuję, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) oraz wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2017/2018 (tj. od 1 listopad 2017 r. do 30 października 2018 r.) można składać od 1 sierpnia 2017r.
Wnioski można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej, za pośrednictwem Poczty Polskiej albo drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna, platforma ZUS, platforma Empatia, ePUAP).
  Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną szczególnie osoby, które będą ubiegały się o świadczenie wychowawcze ( 500+) na 2 i kolejne dziecko. Przy składaniu wniosku elektronicznego należy dokładnie wypełnić wszystkie konieczne rubryki, gdyż w przypadku jakichkolwiek braków bądź nieprawidłowości konieczne będzie osobiste ich uzupełnienie bądź skorygowanie w tutejszym ośrodku.  Druki dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/


  Natomiast osoby, które ubiegają się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na pierwsze dziecko, prawa do zasiłku rodzinnego zachęcamy do składania wniosków w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ze względu na konieczność dokładnego ustalenia sytuacji dochodowej rodziny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie wspólnie z lek. med. Panem Przemysławem Smolikiem w okresie od IX 2016r. do VI 2017r. przy wsparciu 15 osobowej grupy wolontariuszy Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie, pod opieką Pani Doroty Bodzioch realizował projekt socjalny „Złota Jesień”.
Celem ww. projektu było objęcie osób starszych pomocą w codziennej egzystencji. Nieodpłatną pomocą, wsparciem wolontariuszy dobrego serca objętych zostało łącznie 8 osób z terenu Gminy Namysłów.
Podsumowanie tegorocznego projektu odbyło się 23.06.2017r. w siedzibie Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie.  Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej i współorganizatorzy składają serdeczne podziękowania  uczestnikom i wszystkim osobom, które włączyły się w realizację projektu „Złota Jesień”.

 

 

1 października 2017 r. rozpoczyna nowy okres świadczeniowy

Wnioski na nowy okres świadczeniowy dla programu "Rodzina 500+" można składać od 1 sierpnia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1 lub przez internet.

 Uwaga nowe okresy zasiłkowe 

Świadczenie   wychowawcze w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”  1 październik danego roku - 30 wrzesień  kolejnego roku (jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres był dłuższy – rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i potrwa do 30 września 2017 r.).

Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia rodzinne - 1 listopad danego roku -  31 październik następnego roku kalendarzowego.


Więcej informacji: mrpips.gov.pl

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji „ Czysty Aniołek” zainicjowanej przez Stowarzyszenie Piękne Anioły.

Zbieramy środki czystości dla najuboższych dzieci do 10.06.2017r .

Mydła , szampony, pasty, szczoteczki do zębów oraz ręczniki, to podstawowe środki czystości, których często brakuje w najuboższych rodzinach.

Wszystkie osoby, instytucje, sklepy, hurtownie, które chciałyby pomóc potrzebującym dzieciom mogą dostarczać artykuły higieniczne do:

                                   Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

                                   ul. Harcerska 1

                                   I piętro, pok.13 w godz. 8.00-14.00

                                   (tel. 774107506)

Zebrane środki czystości pracownicy socjalni  oraz asystent rodziny przekażą dzieciom z najuboższych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy

 

W okresie od listopada 2016r. do kwietnia 2017r. Ośrodek Pomocy Społecznej
w Namysłowie realizował projekt socjalny „W zdrowym ciele zdrowy duch”. W/w projekt  adresowany był do uczniów 2 klas gimnazjalnych z terenu Gminy Namysłów – do projektu przystąpiły następujące placówki:
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ligocie Książęcej;
- Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie;
- Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie;
- Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie. Łącznie do projektu wytypowanych zostało 7 klas gimnazjalnych.
W ramach projektu zorganizowano prelekcje dla uczestników projektu tj. młodzieży gimnazjalnej z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie Panem Waldemarem Stolarz; terapeutą Namysłowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego  Panem Rafałem  Mikołajczyk ; specjalistą dietetykiem Pani Magdalena Lasoń.
Ponadto w ramach projektu przeprowadzono konkurs plastyczny „Aktywnie po zdrowie” adresowany do uczestników projektu. Do tut. OPS wpłynęło i zostało zakwalifikowanych 30 prac plastycznych.
Nagrodzone zostały prace:
I miejsce: Kamil Terlecki - Zespół Szkolno – Przedszkolny Ligota Książęca
II miejsce: Dawid Wróbel - Zespół Szkolno – Przedszkolny Ligota Książęca
III miejsce: Martyna Witek - Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie
IV miejsce: Nikola Włodarczyk - Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie.
V miejsce:  Nikola Żak - Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie.
wyróżnienia:
- Dawid Gacek - Zespół Szkolno – Przedszkolny Ligota Książęca
- Kinga Szota - Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie
- Zofia Kot - Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie.

W dniu 06.04.2017r. w Namysłowskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie projektu, które obejmowało:
- pokaz z elementami aktywizacji prowadzony przez Centrum Sportu i Rekreacji ZORZA ActivSport;
- spotkanie z Panią Katarzyną Ulbrych funkcjonariuszem KPP Namysłów;
- pokaz japońskich sztuk walki przygotowany przez członków Stowarzyszenia japońskich Sztuk Walki „Bushi” w Namysłowie;
- rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Aktywnie po zdrowie”, wraz z wręczeniem dyplomów nagród laureatom oraz uczestnikom konkursu.

Ośrodek Pomocy Społecznej składa podziękowania przede wszystkim młodzieży gimnazjalnej za aktywne uczestnictwo w projekcie oraz wszystkim osobom, przedstawicielom instytucji, stowarzyszeń, dyrekcjom szkół gimnazjalnych, które zaangażowały się w realizację projektu socjalnego.

  Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na wystawę prac plastycznych młodzieży gimnazjalnej, która brała udział w konkursie plastycznym „Aktywnie po zdrowie”, który stanowił integralną część projektu socjalnego „W zdrowym ciele zdrowy duch” realizowanego przez tut. OPS.
Prace wyeksponowane zostały w holu głównym Namysłowskiego Ośrodka Kultury,  Plac Powstańców Śląskich 2, 46-100 Namysłów – termin trwania wystawy od 30.03.2017r. do 07.04.2017r.

  Uroczyste podsumowanie projektu socjalnego oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego wraz z  wręczeniem dyplomów oraz nagród laureatom odbędzie się w dniu 06.04.2017r. o godz. 09:00 w NOK Namysłów

       SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

 

Namysłów, 3.02.2017 r.

 
Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo – ½ etatu

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY:
Kandydat powinien spełniać następujące warunki:
•wykształcenie wyższe psychologiczne,
•doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa indywidualnego oraz poradnictwa grupowego,
•co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku psychologa poparte świadectwami pracy    i referencjami,
•posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
•brak skazania  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
•posiadanie  nieposzlakowanej opinii,

2. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1.Udzielanie porad osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.
2.Diagnozowanie osób i rodzin dotkniętych dysfunkcjami.
3.Działanie profilaktyczne w celu zapobiegania powstawaniu dysfunkcji w rodzinach.
4.Terapia psychologiczna osób i rodzin - wizyty domowe.
5.Współpraca z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej  w zakresie tworzenia planów wsparcia dla rodzin z dysfunkcjami.
6.Współpraca z innymi specjalistycznymi placówkami w tym zakresie.
7.Zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny, także po ustaniu zatrudnienia.
8.Prowadzenie dokumentacji (dziennik pracy z osobą lub rodziną i wizy w środowisku) oraz kwartalne sporządzanie sprawozdania z zakresu powierzonych zadań.
9.Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy i wsparcia psychologicznego dla podopiecznych OPS w zakresie problemów rodzinnych i osobistych w sytuacjach napięć emocjonalnych oraz trudności życiowych.
10.Prowadzenie grup wsparcia dla podopiecznych OPS.

3. WYMAGANE DOKUMENTY:
•list motywacyjny,
•życiorys (CV),
•kserokopie świadectw pracy,
•kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
•kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym na podobnym stanowisku,
•kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
•oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
•oświadczenie o posiadaniu praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
4.O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.**)
5.Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem : "Kandydat na stanowisko  psychologa":
a. osobiście  w  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1, pok.  Nr 20 - II piętro,
b. drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Namysłowie, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów,
c. w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. do godz. 1500.
Dopuszcza się składanie dokumentów  drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262, z późn. zm.).
Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową  lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Namysłowie, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.

6.Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)".

7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 4 107 502.                                                      
   Osoba do kontaktu: Zofia Sławenta-Birska             

                                                                       
 Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
   Anna Gałczyńska

 

 

Namysłów, dnia 26 stycznia 2017 r.

OPS.KA.110.7.2017


INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO
ds. księgowości

  w jednostce:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie   


Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1 , informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko została wybrana:


Pani Brygida Stochalska,
zamieszkała w  Bierutowie


Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Kwalifikacje, doświadczenie oraz umiejętności zawodowe kandydatki w ocenie komisji, pozwolą na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku ds. księgowości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Namysłowie
    Anna Gałczyńska

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.