Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji „ Czysty Aniołek” zainicjowanej przez Stowarzyszenie Piękne Anioły.

Zbieramy środki czystości dla najuboższych dzieci do 20.06.2018r .

Mydła , szampony, pasty, szczoteczki do zębów oraz ręczniki, to podstawowe środki czystości, których często brakuje w najuboższych rodzinach.

Wszystkie osoby, instytucje, sklepy, hurtownie, które chciałyby pomóc potrzebującym dzieciom mogą dostarczać artykuły higieniczne do:

                                   Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

                                   ul. Harcerska 1

                                   I piętro, pok.13 w godz. 8.00-14.00

                                   (tel. 774107508)

Zebrane środki czystości pracownicy socjalni  oraz asystent rodziny przekażą dzieciom z najuboższych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy

 

 


 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
1.Administratorem danych osobowych klientów jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie mający siedzibę przy ul. Harcerskiej 1, 46-100 Namysłów, reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
2.W  Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.Dane osobowe przetwarzane będą w celach rozpatrzenia złożonych wniosków o świadczenie/świadczenia wynikające z działalności statutowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie , na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 pkt g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
4.Dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: podmiotom, z którymi Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt;
6.Każda osoba, której danymi dysponuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie  ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
7.Każda osoba, której danymi dysponuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie  ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku;
9.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Anna Gałczyńska
Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 30 kwietnia 2018 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

                                                                                                                                        Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

 

W związku ze zbliżającą się zimą Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie zwraca się z apelem do społeczności lokalnej o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które  z uwagi m.in. na wiek, niepełnosprawność, szeroko rozumianą niezaradność życiową mogą być zagrożone wyziębieniem lub bezdomnością.
Istotne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające na klatkach schodowych, w okolicach dworców, ogródków działkowych, pustostanach.
Liczymy na współpracę i jesteśmy przekonani, że skoordynowane działania wszystkich służb oraz pomoc międzysąsiedzka, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.
Wszelkie informacje na temat osób bezdomnych należy zgłaszać do:
•Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1, tel. 77 4 107 500  (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00),
•Straży Miejskiej w Namysłowie - Dworzec kolejowo-autobusowy, I piętro, pok. 10, tel. 504 393 400,
•Policji (tel. 997 lub 112).

 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Namysłowie
serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu

 „Procedura Niebieskiej Karty – wyeliminowanie przemocy w rodzinie”.
 
Szkolenie odbędzie się w dniu 20.11.2017 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul.Dubois 3, budynek A, pok. nr 9 C (mała sala narad).

Uczestnictwo w w/w szkoleniu jest bezpłatne i realizowane jest w ramach działań profilaktycznych ZI w Namysłowie dla wszystkich pedagogów szkolnych oraz pracowników oświaty z terenu Gminy Namysłów.

W programie szkolenia m.in.:
–wdrażanie procedury Niebieskiej Karty w rodzinie przez pedagogów szkolnych/pracowników oświaty,
–prawidłowe wypełnianie formularzy Niebieskiej Karty,
–działania  grup roboczych w ramach realizowanej procedury Niebieskiej Karty.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie  uczestnictwa do dnia 15.11.2017 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie,
bądź telefonicznie pod numerem : 77/4107506, 77/4107507.

 

 

  Dział Świadczeń  Rodzinnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie informuję, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) oraz wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2017/2018 (tj. od 1 listopad 2017 r. do 30 października 2018 r.) można składać od 1 sierpnia 2017r.
Wnioski można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej, za pośrednictwem Poczty Polskiej albo drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna, platforma ZUS, platforma Empatia, ePUAP).
  Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną szczególnie osoby, które będą ubiegały się o świadczenie wychowawcze ( 500+) na 2 i kolejne dziecko. Przy składaniu wniosku elektronicznego należy dokładnie wypełnić wszystkie konieczne rubryki, gdyż w przypadku jakichkolwiek braków bądź nieprawidłowości konieczne będzie osobiste ich uzupełnienie bądź skorygowanie w tutejszym ośrodku.  Druki dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/


  Natomiast osoby, które ubiegają się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na pierwsze dziecko, prawa do zasiłku rodzinnego zachęcamy do składania wniosków w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ze względu na konieczność dokładnego ustalenia sytuacji dochodowej rodziny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie wspólnie z lek. med. Panem Przemysławem Smolikiem w okresie od IX 2016r. do VI 2017r. przy wsparciu 15 osobowej grupy wolontariuszy Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie, pod opieką Pani Doroty Bodzioch realizował projekt socjalny „Złota Jesień”.
Celem ww. projektu było objęcie osób starszych pomocą w codziennej egzystencji. Nieodpłatną pomocą, wsparciem wolontariuszy dobrego serca objętych zostało łącznie 8 osób z terenu Gminy Namysłów.
Podsumowanie tegorocznego projektu odbyło się 23.06.2017r. w siedzibie Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie.  Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej i współorganizatorzy składają serdeczne podziękowania  uczestnikom i wszystkim osobom, które włączyły się w realizację projektu „Złota Jesień”.

 

 

1 października 2017 r. rozpoczyna nowy okres świadczeniowy

Wnioski na nowy okres świadczeniowy dla programu "Rodzina 500+" można składać od 1 sierpnia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1 lub przez internet.

 Uwaga nowe okresy zasiłkowe 

Świadczenie   wychowawcze w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”  1 październik danego roku - 30 wrzesień  kolejnego roku (jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres był dłuższy – rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i potrwa do 30 września 2017 r.).

Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia rodzinne - 1 listopad danego roku -  31 październik następnego roku kalendarzowego.


Więcej informacji: mrpips.gov.pl

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji „ Czysty Aniołek” zainicjowanej przez Stowarzyszenie Piękne Anioły.

Zbieramy środki czystości dla najuboższych dzieci do 10.06.2017r .

Mydła , szampony, pasty, szczoteczki do zębów oraz ręczniki, to podstawowe środki czystości, których często brakuje w najuboższych rodzinach.

Wszystkie osoby, instytucje, sklepy, hurtownie, które chciałyby pomóc potrzebującym dzieciom mogą dostarczać artykuły higieniczne do:

                                   Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

                                   ul. Harcerska 1

                                   I piętro, pok.13 w godz. 8.00-14.00

                                   (tel. 774107506)

Zebrane środki czystości pracownicy socjalni  oraz asystent rodziny przekażą dzieciom z najuboższych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy

 

W okresie od listopada 2016r. do kwietnia 2017r. Ośrodek Pomocy Społecznej
w Namysłowie realizował projekt socjalny „W zdrowym ciele zdrowy duch”. W/w projekt  adresowany był do uczniów 2 klas gimnazjalnych z terenu Gminy Namysłów – do projektu przystąpiły następujące placówki:
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ligocie Książęcej;
- Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie;
- Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie;
- Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie. Łącznie do projektu wytypowanych zostało 7 klas gimnazjalnych.
W ramach projektu zorganizowano prelekcje dla uczestników projektu tj. młodzieży gimnazjalnej z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie Panem Waldemarem Stolarz; terapeutą Namysłowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego  Panem Rafałem  Mikołajczyk ; specjalistą dietetykiem Pani Magdalena Lasoń.
Ponadto w ramach projektu przeprowadzono konkurs plastyczny „Aktywnie po zdrowie” adresowany do uczestników projektu. Do tut. OPS wpłynęło i zostało zakwalifikowanych 30 prac plastycznych.
Nagrodzone zostały prace:
I miejsce: Kamil Terlecki - Zespół Szkolno – Przedszkolny Ligota Książęca
II miejsce: Dawid Wróbel - Zespół Szkolno – Przedszkolny Ligota Książęca
III miejsce: Martyna Witek - Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie
IV miejsce: Nikola Włodarczyk - Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie.
V miejsce:  Nikola Żak - Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie.
wyróżnienia:
- Dawid Gacek - Zespół Szkolno – Przedszkolny Ligota Książęca
- Kinga Szota - Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie
- Zofia Kot - Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie.

W dniu 06.04.2017r. w Namysłowskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie projektu, które obejmowało:
- pokaz z elementami aktywizacji prowadzony przez Centrum Sportu i Rekreacji ZORZA ActivSport;
- spotkanie z Panią Katarzyną Ulbrych funkcjonariuszem KPP Namysłów;
- pokaz japońskich sztuk walki przygotowany przez członków Stowarzyszenia japońskich Sztuk Walki „Bushi” w Namysłowie;
- rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Aktywnie po zdrowie”, wraz z wręczeniem dyplomów nagród laureatom oraz uczestnikom konkursu.

Ośrodek Pomocy Społecznej składa podziękowania przede wszystkim młodzieży gimnazjalnej za aktywne uczestnictwo w projekcie oraz wszystkim osobom, przedstawicielom instytucji, stowarzyszeń, dyrekcjom szkół gimnazjalnych, które zaangażowały się w realizację projektu socjalnego.

Copyright © 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.