Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie

Namysłów, dnia 28.08.2019 r.


ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA   W  TRYBIE
ZAPYTANIA  OFERTOWEGO


Dotyczy: zapytania ofertowego na zadanie pt.: „Świadczenie usług informatycznych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie" z dnia 08.08.2019 r.


Zamawiający, Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłów z siedzibą przy ul. Harcerska 1, informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. 23.08.2019 r. do godz. 15.00 wpłynęła
1 oferta.
W przedmiotowym zapytaniu cena złożonej oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.  Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
Zofia Sławenta -Birska

 

 

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie opublikowano  treść zapytania ofertowego na świadczenie usług informatycznych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie .

Więcej informacji na stronie biuletynu.

 Namysłów, 07.08.2019 r.


 
 Informacja w  sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko  zastępcy dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie wraz z informacją o wyniku konkursu
Informujemy, że nastąpiło unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze zastępcy dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie wraz z informacją o wyniku konkursu.


Uzasadnienie:
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze zastępcy dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 21.06.2019 roku oraz na stronie internetowej OPS w Namysłowie z powodu wady prawnej ogłoszenia o konkursie.
Konkurs zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.
                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dyrektor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Zofia Sławenta-Birska

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie opublikowano  treść zapytania ofertowego : Usługi Animatora zabaw podczas pikniku rodzinnego w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej informacji na stronie biuletynu.

 

 

 

 

 

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie opublikowano  treść zapytania ofertowego :Poczęstunek podczas pikniku rodzinnego w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej informacji na stronie biuletynu.

 


Namysłów, dnia 23 lipca 2019 r.

 

z-cy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
                         w jednostce:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie  
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko została wybrana Pani Paulina Sokołowska,
zamieszkała w  Ligotce.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kwalifikacje, doświadczenie oraz umiejętności zawodowe kandydatki w ocenie komisji, pozwolą na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Zastępcy Dyrektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
   w Namysłowie
Zofia Sławenta-Birska


Namysłów, dnia 15.07.2019r


Zawiadomienie


Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje, ze zapytanie  ofertowe  na świadczenie usług informatycznych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie w okresie 22.07.2019 do 31.12.2019r  z terminem złożenia ofert  do: 10  lipca 2019 r. do godz. 15.00, nie zostało rozstrzygnięte, gdyż nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.


 
                                                                                                                 Zofia Sławenta-Birska
                                                                                                                 Dyrektor OPS w Namysłowie 

 

 

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie opublikowano  treść zapytania ofertowego na świadczenie usług informatycznych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie .

Więcej informacji na stronie biuletynu.

 

1 lipca rusza przyjmowanie wniosków o świadczenie z programu „Dobry Start”. To po 300 zł raz w roku dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start są przyjmowane :
•od 1 lipca do 30 listopada – w przypadku wniosków elektronicznych,
•od 1 sierpnia do 30 listopada – w przypadku wniosków papierowych ( wnioski należy składać w siedzibie Działu Świadczeń Społecznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1)

Skąd wiadomo o przyznaniu świadczenia?
Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail.

Co w razie braku adresu e-mail lub nieodebrania wiadomości?
Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Dobry Start”.

Uwaga na oszustów
Ministerstwo Rodziny zaleca ostrożność i przestrzega przed oszustami. Ci bowiem mogą podszywać się pod instytucję gminną lub powiatową, wysyłając wiadomości mailowe z linkiem lub prośbą o podanie numeru konta w celu dokonania przelewu świadczenia lub kliknięcia w link.

Na co zwrócić uwagę?
Warto mieć świadomość, że realizatorzy programu nie wysyłają wiadomości. Instytucja gminna lub powiatowa realizująca świadczenie dobry start nie prosi o numer konta, a wysyłana przez nią wiadomość e-mail ma charakter czysto informacyjny. W wiadomości od instytucji gminnej lub powiatowej nie znajdzie się prośba ani o odpowiedź, ani o kliknięcie w jakikolwiek link.

W związku z powyższym informujemy, iż wszelakie informacje dotyczące programu „Dobry Start” będą do Państwa przesyłane z adresu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


(email służy wyłącznie do wysyłania informacji dot. przyznanych świadczeń, prosimy nie wysyłać maili z zapytaniami)

 

 

Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku będzie przysługiwało:
•wszystkim dzieciom do 18-go roku życia na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie,
•bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę,
•bez wymogu ustalenia alimentów w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci


Termin składania wniosków i przyznania świadczenia
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus będą przyjmowane :
•już od 1 lipca 2019 – w przypadku wniosków elektronicznych
•od 1 sierpnia 2019 – w przypadku wniosków papierowych (wnioski należy składać w siedzibie Działu Świadczeń Społecznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1)


W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i nadpłacone od lipca br.
Świadczenie wychowawcze 500 plus będzie przyznane do 31 maja 2021 roku.

Kolejne terminy składania wniosków:
•od 1 lutego 2021 – wnioski elektroniczne
•od 1 kwietnia 2021 – wnioski papierowe

Materiały Informacyjne :

Krótki informator Rodzina 500+-

Informator Rodzina 500+

Broszura Rodzina 500+

 

 

 

 

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie opublikowano  treść  ogłoszenia o naborze na stanowisko - zastępcy dyrektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie .

Więcej informacji na stronie biuletynu.

 

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Zofia Sławenta-Birska

Copyright © 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.