Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie

 Namysłów, 07.08.2019 r.


 
 Informacja w  sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko  zastępcy dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie wraz z informacją o wyniku konkursu
Informujemy, że nastąpiło unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze zastępcy dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie wraz z informacją o wyniku konkursu.


Uzasadnienie:
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze zastępcy dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 21.06.2019 roku oraz na stronie internetowej OPS w Namysłowie z powodu wady prawnej ogłoszenia o konkursie.
Konkurs zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.
                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dyrektor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Zofia Sławenta-Birska

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie opublikowano  treść zapytania ofertowego : Usługi Animatora zabaw podczas pikniku rodzinnego w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej informacji na stronie biuletynu.

 

 

 

 

 

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie opublikowano  treść zapytania ofertowego :Poczęstunek podczas pikniku rodzinnego w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej informacji na stronie biuletynu.

 


Namysłów, dnia 23 lipca 2019 r.

 

z-cy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
                         w jednostce:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie  
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko została wybrana Pani Paulina Sokołowska,
zamieszkała w  Ligotce.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kwalifikacje, doświadczenie oraz umiejętności zawodowe kandydatki w ocenie komisji, pozwolą na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Zastępcy Dyrektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
   w Namysłowie
Zofia Sławenta-Birska


Namysłów, dnia 15.07.2019r


Zawiadomienie


Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje, ze zapytanie  ofertowe  na świadczenie usług informatycznych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie w okresie 22.07.2019 do 31.12.2019r  z terminem złożenia ofert  do: 10  lipca 2019 r. do godz. 15.00, nie zostało rozstrzygnięte, gdyż nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.


 
                                                                                                                 Zofia Sławenta-Birska
                                                                                                                 Dyrektor OPS w Namysłowie 

 

 

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie opublikowano  treść zapytania ofertowego na świadczenie usług informatycznych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie .

Więcej informacji na stronie biuletynu.

 

1 lipca rusza przyjmowanie wniosków o świadczenie z programu „Dobry Start”. To po 300 zł raz w roku dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start są przyjmowane :
•od 1 lipca do 30 listopada – w przypadku wniosków elektronicznych,
•od 1 sierpnia do 30 listopada – w przypadku wniosków papierowych ( wnioski należy składać w siedzibie Działu Świadczeń Społecznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1)

Skąd wiadomo o przyznaniu świadczenia?
Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail.

Co w razie braku adresu e-mail lub nieodebrania wiadomości?
Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Dobry Start”.

Uwaga na oszustów
Ministerstwo Rodziny zaleca ostrożność i przestrzega przed oszustami. Ci bowiem mogą podszywać się pod instytucję gminną lub powiatową, wysyłając wiadomości mailowe z linkiem lub prośbą o podanie numeru konta w celu dokonania przelewu świadczenia lub kliknięcia w link.

Na co zwrócić uwagę?
Warto mieć świadomość, że realizatorzy programu nie wysyłają wiadomości. Instytucja gminna lub powiatowa realizująca świadczenie dobry start nie prosi o numer konta, a wysyłana przez nią wiadomość e-mail ma charakter czysto informacyjny. W wiadomości od instytucji gminnej lub powiatowej nie znajdzie się prośba ani o odpowiedź, ani o kliknięcie w jakikolwiek link.

W związku z powyższym informujemy, iż wszelakie informacje dotyczące programu „Dobry Start” będą do Państwa przesyłane z adresu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


(email służy wyłącznie do wysyłania informacji dot. przyznanych świadczeń, prosimy nie wysyłać maili z zapytaniami)

 

 

Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku będzie przysługiwało:
•wszystkim dzieciom do 18-go roku życia na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie,
•bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę,
•bez wymogu ustalenia alimentów w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci


Termin składania wniosków i przyznania świadczenia
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus będą przyjmowane :
•już od 1 lipca 2019 – w przypadku wniosków elektronicznych
•od 1 sierpnia 2019 – w przypadku wniosków papierowych (wnioski należy składać w siedzibie Działu Świadczeń Społecznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1)


W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i nadpłacone od lipca br.
Świadczenie wychowawcze 500 plus będzie przyznane do 31 maja 2021 roku.

Kolejne terminy składania wniosków:
•od 1 lutego 2021 – wnioski elektroniczne
•od 1 kwietnia 2021 – wnioski papierowe

Materiały Informacyjne :

Krótki informator Rodzina 500+-

Informator Rodzina 500+

Broszura Rodzina 500+

 

 

 

 

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie opublikowano  treść  ogłoszenia o naborze na stanowisko - zastępcy dyrektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie .

Więcej informacji na stronie biuletynu.

 

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Zofia Sławenta-Birska

  

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji:
„ Czysty Aniołek” zainicjowanej przez Stowarzyszenie Piękne Anioły.  Zbieramy środki czystości dla najuboższych dzieci do 14.06.2019r .
Mydła , szampony, pasty, szczoteczki do zębów oraz ręczniki, to podstawowe środki czystości, których często brakuje w najuboższych rodzinach.
Wszystkie osoby, instytucje, sklepy, hurtownie, które chciałyby pomóc potrzebującym dzieciom mogą dostarczać artykuły higieniczne do:
                                   Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
                                   ul. Harcerska 1
                                   I piętro, pok.14 w godz. 8.00-14.00
                                   (tel. 77 410-75-00)
Zebrane środki czystości pracownicy socjalni  oraz asystenci rodziny przekażą dzieciom z najuboższych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy

 

                                 

 

 

 

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

           Namysłów 29.04.2019 r.

 

 

Protokół zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO


Dotyczy : Ogłoszenia o zamówieniu prowadzonego na zasadach rozeznania rynku
1.Nazwa zamówienia: usługa kompleksowego zorganizowania i wykonania wyjazdu  integracyjnego do Zakopanego dla rodziców i dzieci przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w gminie Namysłów w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
2.Termin realizacji : 14-16.06.2019 r.
3.Zapytanie internetowe zamieszczone na stronie internetowej w dniu: 15.04.2019 r.
4.Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie. Ul. Harcerska 1, tablica ogłoszeń – w dniu: 15.04.2019 r.
Na stronie internetowej http://www.opsnamyslow.pl/ w dniu: 15.04.2019 r.;
5.Termin składania ofert upłynął w dniu 25.04.2019 r. i wynosił 11 dni kalendarzowych
6.Do terminu wyznaczonego na składanie ofert wpłynęły 3 oferty.
7.Zbiorcze zestawienie ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena – waga max.

Razem punkty

1.

Biuro Podróży” Kormoran” s.c.

Gabus Krzysztof, Izydorczyk Jarosław ul. Jaronina 3/1

46-300 Olesno

Data wpływu:  25.04.2019

 

    19 800,00 zł

 

       82,95

2.

Przewóz osób Andrzej Siwik

Roszkowice 71B

Biuro Podróży AS-Travel

46-220 Byczyna

 Data wpływu:  25.04.2019

 

 

    16 425,00 

 

      100,00

3.

„ Conti” Biuro podróży s.c.

A. Kwiatkowska, S. Kwiatkowski

Ul. Grunwaldzka

46-200 Kluczbork

Data wpływu:  25.04.2019

 

    17 775,00 zł

 

        92,40


8.W przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 2.
9.Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jego oferta jest najkorzystniejsza z punktu przyjętych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert.
10.Unieważnienie : nie dotyczy.
11.Postępowanie prowadziła: Bożena Sikora.

                                                                                               Zatwierdzam:
                                                                                Dyrektor Ośrodka Pomocy  Społecznej
                                                                                           w Namysłowie
                                                                                             Anna Gałczyńska
                                                                              

 

 

 

 

          

Copyright © 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.